Materijali sa predavanja i vežbi

Teorija Elastičnosti

Školska Godina: 2023/2024

ID predmeta: 0539, Pozicija predmeta: VAZ 3.5.5, Tip: izborni,
Nosilac predmeta: prof dr Mirko Dinulovic