Materijali sa predavanja i vežbi

Aeroelastičnost

Školska Godina: 2023/2024

ID predmeta: 0645, Pozicija predmeta: VAZ 3.5.5, Tip: izborni,
Nosilac predmeta: prof dr Mirko Dinulovic