Obaveštenja

Obaveštenja u vezi predavanja i vežbi u školskoj 2022 - 2023 godini,

Za predmete: Teorija elastičnosti, Aeroelastičnost i Kompozitne konstrukcije

mere bezbednosti COVID 19

datum Obaveštenje

16.03.2023

 

Kompozitne Konstrukcije

Poštovane koleginice i kolege,

nastava iz predmeta Kompozitne Konstrukcije (predavanja i vežbe) biće održavana prema rasporedu predavanja mašinskog fakulteta :

Raspored Predavanja

Takođe, na adresu mdinulovic@mas.bg.ac.rs.
potrebno je poslati adresu elektronske pošte koju koristite u cilju komunikacije i razmene elektronskog materijla tokom izvođenja predavanja i vežbi u školskoj 2022-2023.

 

 

-